Album

  • Wieża św. Jadwigi, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004561”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „19”, „Legnica / Zamek”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Maria z Dzieciątkiem, św. Stanisławem i Marią Magadaleną

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 016334. Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 008620. Recto kartonu: adnotacja atramentem „SZCZEPANOWICE”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 0086 ...
  • Widok od północnego zachodu, ryzalit środkowy

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „strona zachodnia”; adnotacje ołówkiem: „Sukiennice, / fot. A. Broż / 1960”, [sygn.] „IHSUJ P 015118”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading