Album

  • Nagrobek Sranisława Tarnowskiego, część środkowa

  • Kruchta południowa, portal zewnętrzny

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[Fra]gment ściany południowej. Portal.”, [sygn.] „IHSUJ P 013882”. ...
  • Kraków, kościół Mariacki, konsola gzymsu prezbiterium (odlew)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012863”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading