Album

  • Rozejście się narodów, czyli wyjazd za granicę

    Recto kartonu: sucha pieczęć [dwukrotnie] „J. SEBALD.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 019308”. Verso kartonu: pieczęć „ZAKŁAD ART: FOTOGRAFICZNY / Józefa Sebalda / (dawniej W. ...
  • Wnętrze, fragment ekspozycji „Altdeutsche Kunst aus Krakau und aus dem Karpahtenland” z 1942 roku

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015171 i IHSUJ P 015172. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015173”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ...
  • Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego, krucyfiks

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011683. Publ.: E. Śnieżyńska-Stolot, Krucyfiks królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 28, 1966, z. 2, il. 1. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading