Album

  • Salon

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 000138". Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE" wypełniona na maszyn ...
  • Nagrobek Mikołaja Firleja i Elżbiety z Ligęzów, część dolna

    Verso odbitki: pieczęć "WOJEWÓDZTWO KIELECKIE / ODDZIAŁ SZTUKI I KULTURY"; adnotacje ołówkiem: [sygn.] "IHSUJ P 000128", "Bejsce – / Kaplica Firlejów". ...
  • Zamek w Czorsztynie

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001099, IHSUJ P 001100. Recto odbitki: adnotacja z negatywu [widoczna fragmentarycznie] „[45.]”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSU ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading