Album

  • Portret Józefa Dominika Kossakowskiego (?)

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK31 Nieśwież 036. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja ołówkiem: "Nieśwież / Comte Joseph Kossakowski / [...] / Joseph Peszka."; ...
  • Dekoracja malarska wnętrza, Męczeństwo św. Wojciecha

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001669. Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001668”. Publ.: KZSP, t. 1, z. 6, il. 29. ...
  • Portal zachodni

Wszystkie zdjęcia
X
Loading