Album

  • Kapitularz

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Lublin”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004964”. Verso odbitki: pieczęć „Zakład Historii Sztuki Uniw. Jagiell.”; pieczęć „Z HS UNIW. JAGI ...
  • Wieża północna, pomieszczenie na parterze, cios w narożniku

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Kraków, kość. św. Andrzeja, pomieszcz. w parterze / wieży pn.-zach. Cios pionowy na / narożniku.”, [sygn.] „IHSUJ P 014711”. ...
  • Malowidła ścienne (fragment)

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 5987”; adnotacje ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014478”, „Franciszkanów”, „F”. Verso kartonu: ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading