Album

  • Widok ogólny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006368, IHSUJ P 006369. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006370”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Nadproża portalu kamienicy „Pod Matką Boską"

    Verso odbitki: pieczęć „PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE” wypełniona flamastrem, długopisem i ołówkiem: [Nr] „8”, [Symbol] „6/62”, [Format] „B5”, [Technika] „siatka”, [Redakto ...
  • Kościół parafialny św. św. Szymona i Judy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005408. Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005407”, „CBI (M)”, „Łętownia / pow. myś ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading