Album

  • Epitafium Rypsymy z Kasjanów Augustynowiczowej

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1265 w IS PAN. [1 dublet] ...
  • Widok wnętrza prezbiterium

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004416”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „N: 1808”, „Kurzelów / p. Włoszczowski / kość. par.”, „[...]. Sz.”; naklejona ety ...
  • Kaplica Wniebowzięcia NMP (Zygmuntowska), obramienie okna tamburu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011887. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UN ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading