Album

  • Relikwiarz głowy św. Urszuli (?)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008338, IHSUJ P 008340, IHSUJ P 008341, IHSUJ P 008342, IHSUJ P 008343, IHSUJ P 008344. Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ART. FOTOGRAF / ...
  • Ołtarz mariacki, rewers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Pojmania Chrystusa (słudzy arcykapłanów)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013207”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muz. Przemysłowe”. ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „fot / Gomuła”, [sygn.] „IHSUJ P 014986”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading