Album

  • Sklepienie kryształowe krużganka

    Recto odbitki: p.d. z negatywu adnotacja [ucięta] „ZDJĘCI[E] / PRAC. FO[T.] / T. O. N. Z. [P.] / No 61[5] / [5615]”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009692”. Verso tektu ...
  • Widok od północy

    Verso odbitki: pieczęć „WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / W KRAKOWIE” wypełniona atramentem: [Nr fotografii/pomiaru] „16959”, [Nr neg.] „6655”, [Zdejmował] „Chrzanowski”, [Data z ...
  • Wieża, fragment

Wszystkie zdjęcia
X
Loading