Album

  • Wnętrze, widok w kierunku prezbiterium

    Recto kartonu: druk „CABINET PORTRAIT”. Verso kartonu: pieczęć „ZAKŁAD / FOTOGRAFICZNY / JÓZEFA GRODZICKIEGO / w Radomiu.”; adnotacja atramentem „Wnętrze kościoła parafii w Koprzywnic ...
  • Medal portretowy Zygmunta I Starego

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 015790, IHSUJ P 015791, IHSUJ P 015793. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Kraków”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 015790”, [sygn.] „IHSUJ P 015 ...
  • Płyta nagrobna Zofii Bonerowej w kaplicy św. Jana Chrzciciela w kościele Mariackim w Krakowie

    Recto odbitki: adnotacja ołówkiem „M. Cercha”. Recto kartonu: pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / KOLLEKCYA / PRZEZDZIECKICH / (Ze zbiorów Prof. Józefa Łepkowskiego)”; adnotacje ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading