Album

  • Chór muzyczny

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw. 6897”; adnotacja atramentem „BIELINY”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000401”, „Bieliny” ...
  • Dzwon

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011184”. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem „Żywiec / Dzwon z kościoła / św. Krzy ...
  • Tryptyk

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008183, IHSUJ P 008184. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008182”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading