Album

  • Widok wnętrza w kierunku prezbiterium

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: „Wrocław / kościół św. Macieja / (jezuitów)”, [sygn.] „IHSUJ P 010755”. ...
  • Widok z chóru muzycznego na ołtarz główny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009710”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Warszawa / Bielany”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ ...
  • Ołtarz główny

    Recto kartonu: pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / KOLLEKCYA / PRZEZDZIECKICH / (Ze zbiorów Prof. Józefa Łepkowskiego)”; adnotacje atramentem [ręką Józefa Łepkowskiego]: „1876” ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading