Album

  • Spichlerz

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002841”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Ołtarz mariacki, awers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Zwiastowania Marii (figury)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013017, IHSUJ P 013018. Verso odbitki: pieczęć „Zakład Historji Sztuki Uniw. Jagiell. [nr inw. atramentem] 945”; pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL. ...
  • Nadproże

    Recto odbitki: retusz. Recto odbitki i kartonu: ołówkiem linia kadrowania. Recto kartonu: druk: „Fotografował z natury J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading