Album

  • Monstrancja

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000797, IHSUJ P 000798, IHSUJ P 000800. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000799”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTO ...
  • Malowidła ścienne w prezbiterium, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006660, IHSUJ P 006661. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006659”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana] „48[...]”; ...
  • Widok ogólny ruin kościoła i kolegium

    Reprodukcja fotografii sprzed 29 lI 1879 roku. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017945”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading