Album

  • Plebania

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000006”, "20". Verso tektury: naklejona etykieta "ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE" wypełniona ...
  • Figurka kobiety karmiącej dziecko

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „36”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Figura Chrystusa Króla, widok od przodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001943. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001944”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Gołcza / fot. Ewa Kozłowska.”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading