Album

  • Kapliczka na Bachledach

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 010894, IHSUJ P 010895. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010893”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Wnętrze prezbiterium

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 008213”, „Staniątki / fot. A. Oleś 1926 / kl. nr. 15622”. ...
  • Widok wnętrza

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015007”; naklejona papierowa nalepka z pieczęcią „© foto: Adam RZEPECKI”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading