Album

  • Studnia w parku

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004002”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Krasnybród[!] Podzamek / Studnia w parku. / Na lewo altanka murowana. Na prawo pałac / N. 33 ...
  • Ołtarz główny

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 018319. Recto odbitki: adnotacja kredką „N 8”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Wilno”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018319”, „IHSUJ P 0 ...
  • Kościół filialny św. Jana Chrzciciela, fragment

    Verso odbitki: adnotacja flamastrem „Łagiewniki pow. lubliniecki”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005185”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading