Album

  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006716, IHSUJ P 006718. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006717”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Okucie pasa (?)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015788”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Muzeum Narodowe / Kraków zb. Czapskich / nr. inw. 3459 / St. Kolowca”. ...
  • Krzyż ołtarzowy

Wszystkie zdjęcia
X
Loading