Album

  • Kadzielnica, lampa wieczna i welum

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Szydłów”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008723”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; pieczęć „A”; adnotacja atramentem „7 ...
  • Ołtarz boczny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008299”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
  • Nagrobek ks. Jakuba i Sebastiana Lubomirskich

    Recto odbitki: zielonym tuszem linia kadrowania. Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005361”, „Sz.”; ołówkiem linie kadrowania, klamry ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading