Album

  • Poliptyk augustiański, Biczowanie Chrystusa

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Kraków, Muzeum / Narodowe, Poli- / ptyk augustiański / Biczowanie”, „(koniec XV w) / Mikołaj Haberschrack / r 1468 / Muz Nar Kraków”, [sygn.] „IHSUJ ...
  • Kraków, klasztor dominikanów, płyta nagrobna Franciszka Arighiego (zm. 1312)

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / KOLLEKCYA / PRZEZDZIECKICH / (Ze zbiorów Prof. Józefa Łepkowskiego)”; adnotacja kredką „R”; adnotacje oł ...
  • Portal w nawie

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012662”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading