Album

  • Portale kamienic

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004480”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „13”, „LEGNICA”, „Legnica”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSY ...
  • Kamienica nr 7, portal w fasadzie

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011271”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków [!] / [nieczytelne] / Rynek 7 / Portal”. ...
  • Ornat czerwony, fragment boku

    Verso odbitki: pieczęć „Fot. WŁADYSŁAW GUMUŁA Kraków, Collegium Maius św. Anny 8 wszelkie prawa zastrzeżone”; adnotacje ołówkiem: „1 czerwone”, [sygn.] „IHSUJ P 014098”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading