Album

  • Portret Ignacego Cetnera

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005196”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „55”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM ...
  • Portret Katarzyny z Maciejowskich Wapowskiej

    Verso odbitki: pieczęć „Phot. Janina Mierzecka C.F.K.P. / Warszawa”; adnotacje ołówkiem: „Catarzyna [!] z Maciejowskich / Wapowska”, [sygn.] „IHSUJ P 009837”. ...
  • Attyka, fragment

    Recto odbitki: sucha pieczęć „MROCZKOWSKI / TARNÓW”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009011”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „10”; naklejona etykieta „INSTYT ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading