Album

  • Ołtarz mariacki, lewe nieruchome skrzydło ołtarzowe, kwatera ze sceną Narodzin Marii (Maria i akuszerka)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013144”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „839”. ...
  • Portal główny

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „Żółkiew / Kościół farny, / portal gł.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018563”, „wrzesień 1979”. ...
  • Puszka

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014370”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / Klasztor oo Dominikanów / puszka 1731 r. / fot. P. Maliszewski / III-1958 r.”; nak ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading