Album

  • Fasada

    Recto odbitki: sucha pieczęć „JAN BUŁHAK / WILNO”. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA / W OBRAZACH FOTOGR. J. BUŁHAKA / No. 171 / J. BUŁHAK. ART. FOT. WILNO, Jagiellońska 8 / WSZELKIE PRAWA ...
  • Wnętrze nawy głównej

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018214”, „Tarnopol dominikanie”. ...
  • Makata, antependium (?)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014430”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / Klasztor. oo Dominikanów / fot. P. Maliszewski / IX.1958 r”, „Makata, k. XVII w ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading