Album

  • Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008102”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona ...
  • Ołtarz boczny, Prorok Malachiasz

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004694”, „42”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wy ...
  • Widok od wschodu

    Verso odbitki: pieczęć „TADEUSZ CHRZANOWSKI / Członek Związku Polskich Artystów Fotografików / Nr. Leg. 224 / Kraków, Michałowskiego 9/4 tel. 356-65 / Konto PKO Kraków Nr. 4-15-10961”; ad ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading