Album

  • Tryptyk Koronacji Marii

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 005505, IHSUJ P 005508, IHSUJ P 005509. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „31[...]”. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 00550 ...
  • Widok fary i zamku w Kazimierzu Dolnym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003207”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „11768”, „51”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSK ...
  • Drzwi

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017265”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „1”, „Lwów / kaplica Boimów / Drzwi intarsjowane”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTO ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading