Album

  • Drewniane domy podcieniowe

    Na kartonie adnotacja piórem: "Jaworów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7884 (piórem); adnotacja piórem: "Jaworów miasto."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwu ...
  • Fragment wnętrza

    Na kartonie verso adnotacja ołówkiem: "Wołczyn". ...
  • Ołtarz z cudowną ikoną Matki Boskiej Zarwanickiej

    Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. 3505; adnotacja ołówkiem: "Niew[...]". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; piecz ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading