Album

  • Chór muzyczny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001182”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „No 346 Dąbrówka pol.”, „No kliszy 383”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ...
  • Wieża i nawa, widok od północnego wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001267. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001266”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „191”; naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
  • Fasada

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem „320”. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004931”. Verso kartonu: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”; a ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading