Album

  • Dziedziniec klasztorny po zniszczeniach wojennych

    Na kartonie adnotacja piórem: "Sokal. Kościół i Klasztor O.O. Bernardynów." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Krużganki, Tłocznia Mistyczna

    Verso odbitki: pieczęć „ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY / A. PAWLIKOWSKI”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014528”. Publ.: Zofia Ameisenówna, Średniowieczne malarstwo ścienne w Krakowie, „R ...
  • Kraków, Rynek Główny, kamienica nr 17 (Hetmańska), sala na parterze, zwornik z przedstawieniem klejnotu herbu Rusi (odlew)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 011344, IHSUJ P 011345. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6910”; adnotacje ołówkiem: [s ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading