Album

  • Podwórze kamienicy przy ul. Skarbkowskiej 16

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK16 Lwów IV.2. 012. Na kartonie naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Nr neg. 1358 w PIS ...
  • Gobelin przedstawiający Michała Kazimierza Radziwiłła w bitwie pod Sławeczną w r. 1756

    Na kartonie adnotacja piórem: "Lwów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja piórem: "Gobelin wykonany w Koreliczach – Bitwa nad Sławeczną w Ossolineum Lwów". ...
  • Portal

    Na kartonie adnotacja piórem: "Olesko". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL"; nr inw. 8020 (piórem); adnotacja piórem "Portal w podw. zamku"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwu ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading