Album

  • Malowidła na balustradzie chóru muzycznego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006677. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006679”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Wnętrze prezbiterium, ołtarz główny

    Verso odbitki: pieczęć „FOT. SKÓRSKI / Lwów / Kopernika 22”; adnotacja kredką „tab 81”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017465”; ołówkiem strzałki z adnotacją „12.7 [popra ...
  • Rzeźbione kolumny z ołtarza z katedry łacińskiej we Lwowie

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 016710, IHSUJ P 016712. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016711”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Dunajów, / Cerkiew.” ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading