Album

  • Fragment murów dawnego zamku i budynku klasztornego

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Budzanów. Kościół parafialny."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Basteja zachodnia

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 028, Na kartonie adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 7354; adnotacja pi ...
  • Budynki mieszkalne

    Na kartonie adnotacja piórem: "Nieśwież". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading