Album

  • Dworek przy ul. Rajskiej

    Na kliszy u dołu po lewej adnotacja: "Z.S.A. 582. Brzeżany. Dworek w ul. Rajskiej." Na kartonie adnotacja piórem: "Brzeżany". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. ...
  • Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ołtarza głównego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK05 Buszcze 009. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne (2 szt.). ...
  • Widok od prezbiterium

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Magierów / p. Rawa ruska / Kośc. par. 1748 r. / 1914-16"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading