Album

  • Attyka wieży

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1221 w PIS. [1 dublet] ...
  • Portal główny

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK26 Lwów VI.1. 001. Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Lwów Ratusz"'; "Inw. 306"; "fot. Sekcja fot. [Stu]dentów [...]"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwu ...
  • Ornat

    Na kliszy u dołu adnotacja "Wilno [...]" [w odbiciu lustrzanym]. Na odwrociu zdjęcia adnotacja ołówkiem: "Wilno Ś. Jan". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading