Album

  • Fresk Archanioł Rafał z Tobiaszem w iluzjonistycznym retabulum ołtarzowym

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK13 Lubieszów 011. Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacje ołówkiem: "Lubieszów"; "1922". ; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograf ...
  • Figura Chrystusa Frasobliwego na szczycie latarni

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1269 w IS PAN. [1 dublet] ...
  • Posąg księcia Karola Radziwiłła

    Na firmowym kartonie z nadrukiem "E. TRZEMESKI. LWÓW i KRYNICA." Na kartonie adnotacja piórem: "Schloss Magierów Galizien / fürst Carl Radziwiłł". Na kartonie verso naklejony znaczek z wpisaną ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading