Album

  • Widok od północy

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Grabki Wielkie / fot. Jan Snidowski / 1964.”, [wymazana] „Elewacja pn – frontowa pałacyku w Grabkach”, [sygn.] „IHSUJ P 002120”. ...
  • Figura Matki Boskiej Bolesnej

    Recto odbitki: retusz szarą farbą. Verso odbitki: pieczęć „fot. Ewa Kozłowska”; adnotacja czerwoną kredką „278”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004721”; ołówkiem szkic retu ...
  • Elewacja ogrodowa

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018260”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Stolin, Luniniec [!], Polesie. / Pałac / 9 x 12 / Bochnig / 1929. / 11350.”, „pow. pińsk ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading