Album

  • Relikwiarz bł. Jakuba Strepy na ołtarzu w kaplicy

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1196 w IS PAN. ...
  • Widok ogólny od fasady

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Rycina przedstawiająca nagrobek ks. Aleksandra Sapiehy

    Na odwrociu zdjęcia: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr. inw. 7462; nr inw. 7462 (piórem); adnotacja piórem: "Kościół P. Jezusa w Wilnie / Nagrobek Alek ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading