• Fasada

    Na kartonie adnotacje ołówkiem: "Ryc. 240 [zamiast 184]"; "Kościół Dominikanów we Lwowie (Jan de Witte); lata 1745-64"; "czy cała, czy na szer. [..]? (obciąć z prawej?)"; "Cała poziomo !"; l ...
  • Ołtarz boczny

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1238 w IS PAN. ...
  • Wnętrze, widok na organy

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "JAN BUŁHAK WILNO". Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading