Album

  • Strona Dekerta (pierzeja północno-zachodnia), kamienice nr 30 (Kazubowska) i 28 (Falkiewiczowska)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009595”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem „Warszawa / Rynek Starego Miasta kamienica / Nr 28 / elewacja frontowa / fot. TONZP”, „Kl. 7 ...
  • Ornat

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „Z. S. A. 681. STARA WIEŚ. ORNAT U JEZUITÓW”. Recto kartonu: adnotacja atramentem „Stara Wieś.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008243”. Verso ...
  • Św. Jadwiga, fragment

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „21.”; adnotacje ołówkiem: „z arch. E. Śnieżyńskiej-Stolot”, [sygn.] „IHSUJ P 012729”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading