Album

  • Tryptyk z Łagiewnik

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 003312”, „fot. [nieczytelne]. Gładysz / Suchedniów”, „1.”, „Tryptyk łagiewnicki, XVI w. / Część środkowa, wymiary”, „w ...
  • Widok fasady

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003046”, „9.”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kamieniec Ząbk.”. ...
  • Ołtarz mariacki, rewers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Pojmania Chrystusa

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 013200. Recto tektury: adnotacja ołówkiem „IHSUJ P 013201”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading