Album

  • Wnętrze kopuły

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004525”. ...
  • Sklepienie, fragment

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 004468”, „Ląd / fragment sklep. gotyckiego / z refektarza”. ...
  • Tryptyk z Mikuszowic, skrzydło, Ucieczka św. Pawła z Damaszku, Nawrócenie skarbnika królowej

Wszystkie zdjęcia
X
Loading