Album

  • Plan i pomiar elewacji

    Reprodukcja z: S. Odrzywolski, Renesans w Polsce, Wien 1899. Na odwrociu zdjęcia: pieczęć IS PAN; adnotacja długopisem: "repr. wg. Sł. Odrzywolski" z dopiskiem piórem: "Renesans w Polsce". Neg ...
  • Widok miasta i zamku

    Na kartonie adnotacje piórem: "Zawałów"; "Widok rynku z zamkiem w głębi." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Wnętrze prezbiterium

    Na zdjęciu verso adnotacja ołówkiem: "Wilno / S Jan". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading