Album

  • Dzwonnica

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „BOCHNIA”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000497”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacje atramentem: „Nr. 1.”, [przekreś ...
  • Ruiny zamku

    Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków”; adnotacja atramentem „3294 c”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] ...
  • Widok od północnego wschodu

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6599.”; ołówkiem linie kadrowania; retusz. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6599”; adno ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading