Album

  • Widok od zachodu

    Odbitka z tego samego negatywu co IHSUJ P 010685. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010684”. Verso tektury: naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELL ...
  • Stalle

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008529, IHSUJ P 008530. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008531”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Krużganki, skrzydło zachodnie, wspornik sklepienia

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014511”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading