• Widok nawy z amboną i ołtarzem św. Antoniego

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK02 Brzeżany 017. Neg. w IS PAN. ...
  • Dom Perkuna

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK12 Kowno 004. Na zdjęciu w prawym dolnym rogu nr inw. 7351 (piórem). Na kartonie adnotacja piórem: "Kowno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIEL ...
  • Płaskorzeźba na fasadzie kamienicy

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1362 w PIS. [1 dublet] ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading