Album

  • Kaplica przydrożna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002227. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002228”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Wspornik z przedstawieniem św. Meneasa

    Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja atramentem „Gniezno – kościół ś. Jana” ...
  • Widok na emporę

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000895. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000894”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIEL ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading