Album

  • Kaplica, dekoracja sklepienia empory

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA”; adnotacje ołówkiem: „21769”, „fot. A. Bochnak”, „Nowy Wiśnicz, / kaplica zamkowa / sklep. ...
  • Wit Stwosz, Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka, fragment, głowica baldachimu (odlew gipsowy)

  • Poliptyk dominikański, Opłakiwanie Chrystusa

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 2927”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading