Album

  • Wnętrze, fragment

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 004533, IHSUJ P 004535. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004534”. ...
  • Widok ogólny

    Verso odbitki: pieczęć „OBSZAR WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO”; pieczęć „No. ...”; pieczęć „URZĄD WOJEWÓDZKI KRAKOWSKI / ODDZIAŁ SZTUKI” wypełniona atramentem: [Nr. ...] „1843”, [Z ...
  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006723, IHSUJ P 006724. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006722”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem [wymazana] „49[...]”; ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading