Album

  • Ikona

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007966”, „Muzeum Historyczne w Sanoku / Moszczaniec, pow. Sanok / Nr inw. 1068”, „Kat [?]”. ...
  • Kaplica Włoska, dekoracja stiukowa na sklepieniu

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6825”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014533”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adn ...
  • Widok od południowego wschodu

    Verso tektury: adnotacje flamastrem: „KRAKÓW, KATEDRA, DACH I WIEŻE”, „IHS”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading