Album

  • Ryton w kształcie głowy antylopy (suhaka) z Choniakowa na Wołyniu

    Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO" z nr inw. 3824; adnotacja piórem: "Choniaków (na Wołyniu)"; adnotacje ołówkiem: "Antylopy głowa"; "retusz pla ...
  • Wnętrze sali

    Na kartonie adnotacja piórem: "NIEŚWIEŻ". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; adnotacja piórem: "Za[mek] [...]"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Dziedziniec i skrzydło z bramą wjazdową

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK31 Nieśwież 018. Na kartonie adnotacja piórem: "Nieśwież". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotografi ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading