Album

  • Portal główny

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK36 Święty Stanisław 008, OTPK36 Święty Stanisław 015. Na kartonie adnotacje piórem: "Św. Stanisław. Dawna Cerkiew, portal."; "Kościół O.O. Franciszk ...
  • Figura króla Dawida

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Muzeum Pokuckie w Stanisławowie"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Wnętrze, fragment ściany z epitafium

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu nr inw. 6633 (piórem). Na kartonie adnotacja piórem: "Żydaczów". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6633 (piórem); adnotacja p ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading