Album

  • Wnętrze

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004467”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: [nr inw.] „7361”, „Ląd / widok refektarza”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTU ...
  • Sanatorium "Stare Łazienki", fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005869”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Nałęczów”. ...
  • Ornat czerwony

    Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 6931”; adnotacja atramentem „1516.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 014795”, „18.”, ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading