Album

  • Fragment krużganków

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009508”. ...
  • Dzwonnica, przekroje poprzeczne

    Verso odbitki: pieczęć „WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / W KRAKOWIE” wypełniona atramentem: [Nr fotografii/pomiaru] „16955”, [Nr neg.] „6651”[?], [Zdejmował] „Chrzanowski”, [Dat ...
  • Św. Kazimierz

    Recto odbitki: adnotacja długopisem [nr inw.] „6712”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw.] 6712”; pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.” ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading