Album

  • Widok od strony wejścia

    Retuszowane kontury ołówkiem. Na zdjęciu u dołu po prawej adnotacja piórem: "Cerkiew w Niechowicach. Talowski Teodor prof 1905."; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie adnotacja ...
  • Kaplica Matki Boskiej Karmelitańskiej, konfesjonał

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001569. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001570”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Ołtarz główny Wniebowzięcie NMP

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002733. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Jędrzejów”, [sygn.] „IHSUJ P 002734”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading