• Wnętrze

    Na firmowym kartonie z nadrukiem "J. Sadowski a Grodno". Na kartonie adnotacja piórem: "KOŁOŻA"; adnotacja niebieskim ołówkiem "Kołoże". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZT ...
  • Wnętrze prezbiterium z ołtarzem głównym

    Na odwrocie zdjęcia pieczęć firmowa "FOT. SKÓRSKI Lwów Kopernika 22"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). ...
  • Kielich fundacji hr. Michała Tyszkiewicza

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel firmowy "S. Fleury". Na kartonie: pieczęć "ZBIORY AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W KRAKOWIE"; adnotacja piórem: "Wilnie Skar. kated. kielich ofiarowan ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading