Album

  • Wieża Trynitarska

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004822”. Verso kartonu: pieczęć „Zakład Historii Sztuki Uniw. Jagiell.”; adnotacja ołówkiem „14”; naklejona etykieta „INSTYTUT H ...
  • Ołtarz mariacki, rewers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Ukrzyżowania Chrystusa (partia tła)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013231. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013232”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muzeum / Przemysłowe / ...
  • Trumna Zygmunta III Wazy, przedstawienie Zygmunta III pod Smoleńskiem w 1610 roku

    Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków Katedra Groby królewskie”, „Zygmunt III pod Smoleńskiem w r. 1610 Szczegół z trumny Zygmunta III fot. E. Rachwał 28 VIII.”, „36”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading