Album

  • Kielich agatowy tzw. św. Wojciecha

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO [nr inw. poprawiony ołówkiem ...
  • Portret Stanisława Potockiego wojewody poznańskiego

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 018012. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018011”, „IHSUJ P 018012”. Verso kartonu: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacje ...
  • Aniołowie zanoszący ciało św. Katarzyny Aleksandryjskiej do nieba

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013535, IHSUJ P 013536. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013537”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / kościół Ma ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading