Album

  • Wolbórz, pałac biskupów kujawskich, przekrój poprzeczny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010632”. Verso tektury: adnotacje flamastrem: „WOLBÓRZ, PAŁAC BISKUPI, RYS. DOK. / PRZEKRÓJ”, „IHS”. ...
  • Figury św. Piotra i św. Pawła

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 010532, IHSUJ P 010533. Recto kartonu: adnotacja atramentem: „Włocławek”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 010532”, [sygn.] „IHSUJ P 010533”, [sy ...
  • Wnętrze

    Reprodukcja fotografii Tadeusza Szydłowskiego. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IIHSUJ P 005663”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading