Album

  • Pawilon w południowo-zachodnim narożniku muru otaczającego klasztor

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002944”, „9689 CBI”, „Kalwaria”. ...
  • Widok ogólny

    Reprodukcja ilustracji. Verso odbitki: adnotacje kredką: [przekreślona] „36/II”, „93”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007137”, „Ryc. [przekreślone „325”, dopisek kredką, ...
  • Portal główny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 018178. Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Św. Stanisław”, „Kościół O.O. Franciszkanów / Portal dawnej cerkwi.”; ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading