Album

  • Poliptyk, kwatera ze sceną Zwiastowania Marii

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 004307, IHSUJ P 004308, IHSUJ P 004309. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 004310”, „145 / Fot. S. Kolowca”. Verso tektury: a ...
  • Nagrobek Zofii z Tarnowskich Ostrogskiej

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008929”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adnotacjami: „9 cm”, „5.8 cm”. Publ.: KZSP, t. 1, z. 13, il. 62. ...
  • Ołtarz mariacki, Zaśnięcie Marii, odwrocie grupy Marii i apostoła

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012940”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muzeum / Przemysłowe / Smoleńsk / St. Kolowiec.” ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading