Album

  • Chrzcielnica, trzon

    Odbitka lub reprodukcja wykonana przez Stanisława Kolowcę. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001686”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Gilowice (pow. żywiecki) / kośc ...
  • Ruiny murów zewnętrznych

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001131, IHSUJ P 001133 . Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001132”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ...
  • Widok od fasady

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017338”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading